Şimdiki Hayat Regresyonu

Şimdiki hayat regresyonu da tıpkı geçmiş hayat regresyonu gibi, kişinin karanlıkta kaldığı sanılan ama kişiyi olumsuz etkileyen travmaların izlerini temizlemesine aracı olur.

Bu noktada, şimdiki hayat regresyonu Recall Healing tekniğiyle benzerlikler gösterir. Hatırlayalım, bir Recall Healing seansında, kişinin hastalığının kaynağını araştırıyoruz ve bu araştırma sırasında hastalığın haritasını çıkartıyor, kişiyi zaman çizgisinde, anılarında geriye doğru götürüyor ve travmalarıyla çalışıyoruz.

Şimdiki hayat regresyonunda da, bilinçaltındaki travmaların izlerini ve bıraktıkları hasarı araştırır ve kişiye kendini ifade etmesi için bir alan açarız.

Şimdiki hayat regresyonunu uygulayabileceğimiz travmalardan bazıları:

 1. Hamilelikte istenmemiş ve düşürülmeye çalışılmış bir bebek;
 2. Anne karnında annesi veya babası tarafından kız veya oğlan beklenen ve doğumu aile bireyleri tarafından olumsuz karşılanan bir bebek;
 3. Anne karnında kordon dolanması yaşamış kişi veya ailede ölü doğum;
 4. Anne karnında veya sonrasında bir yakınının (anne, baba, kardeş gibi) ölümü;
 5. Sezeryan doğumlar, küvezde kalma durumu;
 6. Boşanma;
 7. Çocukluk veya yetişkinlik döneminde taciz, fiziksel ve duygusal şiddet;
 8. Çocukluk veya yetişkinlik döneminde yaşanmış ameliyat veya kazalar;
 9. Çocukluk veya yetişkinlik döneminde anne, baba, kardeş, eş veya sevilen birinin ölümüyle yaşanmış travma.

Bugüne kadar, regresyon terapisinin iyi geldiği konular, ana başlıklar halinde şöyledir:

 • Şimdiki hayatında duygusal, bedensel, düşünsel travma yaşamış olanlar
 • Korkuları, fobileri olanlar (kedi, köpek, kuş, karanlık, sosyal fobi, ölüm korkusu gibi)
 • Kişilerle ilişkilerinde problem yaşayanlar
 • Kendini ifade sorunu yaşayanlar
 • PTSD – Travma sonrası stres bozukluğu
 • Hayatında tıkanmışlık, blokaj hissedenler (berekette, iş hayatında, karşı cinsle ilişkisinde tıkanıklık gibi)
 • Özgüven eksikliği ve yetersizlik hissedenler
 • Tekrarlayan rüya ve kabusları olanlar
 • Tanımlanamayan fiziksel semptomları, kronik rahatsızlıkları olanlar
 • Borderline tanısı konan kişiler
 • Panik Atağı olanlar
 • Obsessive Compulsive Disorder tanısı konan kişiler
 • Yeme bozukluğu, obezite problemi olanlar
 • Hafif Depresyon tanısı konan kişiler
 • Öfke problemi olanlar
 • Tıbben tanı konamayan, gezinen ağrılar, kronik rahatsızlıklar