Regresyon nedir?

Regresyon kelime anlamıyla bir şeyin kaynağına inmek, kaynağına doğru geri gitmek anlamı taşır.

Regresyon Terapisi, bir problemin, bir sıkıntının kaynağına ulaşmayı hedefleyen bir sistemdir.

Regresyon Terapisi, bir kişiye, zihnindeki anılarda geriye doğru gitmesi için yol gösterir. Bu süreçte zihin, gençlik anılarına, çocukluk veya bebeklik dönemine, anne karnına veya bunların da ötesinde “transpersonel anılara” veya bir diğer dille “geçmiş hayat” anılarına dönebilir.

Regresyon çalışmasıyla negatif duygularımızı, bilinçaltımızda saklı kalan parçalarımızı, blokajlarımızı, çözülmemiş travmalarımızı açığa çıkartarak yeniden yapılandırır ve şifalandırırız.

Bizi hayatımızda tekrar tekrar yaşamaya mahkum edildiğimiz kısırdöngüden çıkartır. Bizlere uzun zamandır uzak kaldığımız gerçek benliğimizi deneyimletir ve bizleri gerçek anlamda özgürleştirir.

Dünyanın değişik ülkelerinde 1950 yılından sonra kullanılmaya başlanan Regresyon çalışması, Moreno’dan Psikodrama’yı, Perl’den Gestalt’ı, Reich’dan Beden Farkındalığı ve Transpersonal Terapisini, Bessel Van der Kolk ve Harward Psikiyatri araştırmacılarının birlikte geliştirdiği Travma Terapisi gibi birçok terapi yöntemini harmanlayarak danışanlara sunulmuş köklü ve oldukça etkili bir terapi yöntemidir.

Avrupa’nın bazı ülkelerinde alternatif tıp kategorisindedir.

Regresyon Terapisi kişiye belkide yüzlerce hayat sonra ilk kez kendisiyle yüzleşmesi için bir alan açar. Kişi, hayatlar boyu taşıdığı bir meseleyi regresyon terapisi sırasında çözebilir.

Regresyon Terapisi evrensel boyutta şifa sağlayan bir terapi sistemidir. Seans sırasında, şifalanan hem danışan hem de o geçmiş hayatları paylaştığı kişi veya gruplardır. Bir boyutta çözümlediğimiz bi ranı kelebek etkisiyle diğer boyutlardaki benliklerimizi de değiştirir, dönüştürür ve iyileştirir.

Regresyon uygulamasında geçmişte yaşanılan olaylardan dolayı üzerimizde taşıdığımız enerji değiştirilip dönüştürülmektedir. Ayrıca kazanılan anlayış ve farkındalık, ruhsal, zihinsel ve bedensel iyileşmeyi de beraberinde getirmektedir.

Regresyonda neyi amaçlarsınız? Reenkarnasyona inanmak gerekli midir?

Bir regresyon çalışmasında, bilinçaltınızdaki anılara geriye gitmeniz, yaşadığınız sıkıntının kaynağına ulaşmanız, o anıyı keşfetmeniz ve sonrasında da o anıları yeni bir çerçeveye oturtmanız amacıyla çeşitli teknikler kullanırım. Amaç, kişinin yaşadığı ‘problemin’ veya ‘iç çatışmanın’ kaynağına ulaşmak, o kaynak anı keşvetmek ve o anıyı dönüştürmektir.

Bu çalışmaya katılmak ve bu çalışmadan faydalanmak için reenkarnasyon inancına sahip olmak şart değildir. Bilinçaltınızdan çıkan ve bir yaşam öyküsüne benzeyen hikaye her danışan için eşsiz ve kendine özeldir.

Recall Healling ve Total Biyolojide bahsedildiği gibi, bilim, genetik kodlarla, atalarımızın yaşadığı travmaların da bilinçaltımızda kayıtlı olduğunu ispatlamıştır.

Kişinin, transtayken anlattığı geçmiş hayatlara benzeyen öykü, aslında atalarının yaşadığı bir travma olabilir. Önemli olan, benim için, bilinçaltındaki o hasarlı anıya ulaşmak ve o hasarlı anıyı dönüştürmektir.

Regresyon çalışması kişinin kendisiyle ve gerçeklerle yüzleştiği bir çalışmadır. Gerçekle yüzleşmek, gölge yanlarımızla, sırlarımızla yüzleşmek, bizi daima özgürleştirir.

Regresyon kendinizi, kendi varlığınızı, özbenliğinizi bütünsel anlamda tanımanıza aracı olur. Zihin, beden ve ruh bütünlüğünü temel alarak bütünsel bir şifayı hedefleyen, iç dengemizi sağlayarak bugüne ve bütüne katkıda bulunan çok etkili bir çalışmadır.

Regresyon terapisi herkese iyi gelir mi?

Regresyon terapisi bir işbirliği çalışmasıdır. Size rağmen değil, sizinle birlikte çalışır. Çalışma konusunu çözmeye odaklanmış saf bir niyet ve danışanın işbirliği köklü bir şifaya vesile olur.

Bugüne kadar, regresyon terapisinin iyi geldiği konular, ana başlıklar halinde şöyledir:

 • Şimdiki hayatında duygusal, bedensel, düşünsel travma yaşamış olanlar
 • Korkuları, fobileri olanlar (kedi, köpek, kuş, karanlık, sosyal fobi, ölüm korkusu gibi)
 • Kişilerle ilişkilerinde problem yaşayanlar
 • Kendini ifade sorunu yaşayanlar
 • PTSD – Travma sonrası stres bozukluğu
 • Hayatında tıkanmışlık, blokaj hissedenler (berekette, iş hayatında, karşı cinsle ilişkisinde tıkanıklık gibi)
 • Özgüven eksikliği ve yetersizlik hissedenler
 • Tekrarlayan rüya ve kabusları olanlar
 • Tanımlanamayan fiziksel semptomları, kronik rahatsızlıkları olanlar
 • Borderline tanısı konan kişiler
 • Panik Atağı olanlar
 • Obsessive Compulsive Disorder tanısı konan kişiler
 • Yeme bozukluğu, obezite problemi olanlar
 • Hafif Depresyon tanısı konan kişiler
 • Öfke problemi olanlar
 • Tıbben tanı konamayan, gezinen ağrılar, kronik rahatsızlıklar

 

Yapılan çalışmalar tıbbi tedavilerin yerine geçmez. 

 

Bir Regresyon Seansı nasıl olur?

Bir regresyon çalışması yaklaşık 1,5 – 2 saat sürer. Danışanla yapılan 15 – 20 dakikalık bir ön görüşme sırasında, danışan ile yaşamında yolunda gitmeyen konular, sıkıntıları, varsa fiziksel rahatsızlıkları, duygusal ve düşünsel tramvaları çocukluğa kadar inilerek konuşulur. Bu konuşma sonrasında çalışma konuları ve seansta öncelik verilecek konu belirlenir. Zaman zaman danışanın çalışmak istediği birden fazla konusu olabilir. Böyle bir durumda, danışan ile birlikte en öncelikli konuyu belirleriz. Çalışma niyetimizi belirledikten sonra, danışan rahat bir pozisyonda terapi yatağına uzanır. Hafif ve derin trans seviyelerinde regresyon çalışması yaklaşık 1-1,5 saat sürer. Transtan çıkan danışan ile bir 15 – 20 dakikalık değerlendirme süreci yaşanır. Bu süreçte danışanın deneyimi gözden geçirilir ve varsa soruları cevaplanır.

Regresyon çalışması sırasında hipnoz dışı geçiş yöntemleri kullanırım. Regresyon çalışması için hipnoza gerek yoktur. Hafif transa geçen danışan şimdiki anda olup, çevreden gelen sesleri duyar, benim sesimi duyar ve aynı zamanda bir başka zaman ve mekandaki deneyimini aktarır. Benim sesim danışanın trans seviyesine hizmet ederken aynı zamanda da danışan rahatlıkla benimle iletişimini korur. Çok analitik düşünen, zihnini bırakamayan, transa geçmekte çok zorlanan kişilerle de hafif transla geçiş yapılabilir. Hafif trans esnasında da kişi her şeyin farkındadır ve seans sonrasında tüm deneyimi hatırlar.

Kişinin çalışmak istediği konuyu tüm içtenliğiyle çözmeye niyet etmesi, danışmanıyla, benimle yaptığı sağlıklı işbirliği regresyondan en yüksek faydayı almasını sağlar.

Bir regresyon çalışması gizlilik esasına dayanır. Seans esnasında sesli ve yazılı kayıt alınır ve bu kayıtlar tamamen gizlilik içinde korunur.

Profesyonellik, titizlik ve dürüstlükle yapılan bir çalışmadır.

Bazı konular tek seansta çözülebilirken, bağımlılıklar, yeme bozukluğu gibi girift konular için daha fazla seans gerekebilir.

Recall healing terapistleri regresyonu da uygulayabilirler mi?

Recall Healing Uzmanları, regresyon uygulayamazlar. Regresyon terapisini ancak eğitimini tamamlamış terapistler uygulayabilir. Regresyon Terapistlerini yetiştiren, dünyada, çeşitli saygın eğitim merkezleri vardir. Eğitim süreci yaklaşık 2-3 senedir. Eğitim boyunca, kişi kendi konularıyla da çalışır.

Doğru Regresyon Danışmanımı Nasıl Seçebilirim?

Zamanda yolculuk ederken arkanızı kollayacağını bildiğiniz, yargıdan uzak, ruhunuzun kutsallığına ve ruhun yolculuğuna saygı duyan, sizi gerçekle yüzleştirmeyi hedef almış, kendi insanlığının ve yolculuğunun farkında sağlam terapistlerle çalışmanızı tavsiye ederim. Seçim yaparken iç sesinize kulak verin.

Regresyon terapisini uzmanlaşmış danışmanlarla çalışmak çok önemli. Ruhunuzu emanet ettiğiniz kişinin eğitimlerine, kimler tarafından eğitildiklerine dikkat etmekte fayda var.

Regresyon konusunda eğitim almadığı halde, regresyon yaptığını bildirenlere karşı lütfen dikkatli olun.

Uluslararası Regresyon Terapistleri Birliği (International Board for Regression Therapy), EARTH Regresyon Terapistleri Birliği (Earth Association for Regression Therapists) gibi birlikler tarafından onay gören, bu işe kendilerini adamış, sıkı etik kurallara sadık kalan, işini dürüstlükle, ciddiyetle yapan terapistlerle çalışmak önemli. Tabi o terapistten aldığınız güven duygusu, enerji, inanç başarının yarısı.

İyi bir terapist kendisiyle çalışmayı sürdüren, kendi terapisti olan ve regresyon konusunda kendini geliştirmeye devam edendir. Hepimiz insanız ve hepimizin bakıma ihtiyacı olan bir ruhu var.