Recall Healing Nedir?  

Recall Healing, bireylerin hastalıklarının geçmiş travmalardan kaynaklanabildiğini savunan ve hastalıkların tedavi süreçlerine destek olan bir terapi yöntemidir, tekniğin temeli Dr. Ryke Geerd Hamer’in The German New Medicine/Yeni Alman Tıp Yaklaşımı tezine dayanır.

The German New Medicine (Yeni Alman Tıbbı Yaklaşımı) nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır?

Dr. Hamer, Yeni Alman Tıp Yaklaşımının temellerini hayatında oluşan büyük bir travmanın ardından atmıştır. Başarılı doktorun oğlu, 1978 senesinde, bir kaza sonucu başından vurularak ağır yaralanır ve dört ay yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybeder. Bu süreçte, Dr. Hamer oğlunu hayatta tutmaya, onu kurtarmaya çalışmıştır. Ölümünün ardından büyük bir yasa boğulur.

Oğlunun ölümününün üzerinden bir kaç ay sonra, Dr. Hamer testis kanseri olduğunu öğrenir. Kendi tedavi sürecinde aynı tanının konduğu yüzlerce hastayı inceler, bu hastalığa yakalanların hemen tamamında benzer bir duygusal çatışmanın (conflict) bulunduğunu hayretle fark eder; testis kanserinin altında yatan duygusal travmanın, “çok sevdiği birinin, özellikle çocuğunun ölümü olduğunu” gözler. Tüm testis kanseri vakalarında aynı tema vardır. Bu erkeklerin hepsi ya çok sevdiği çocuğunu, bebeğini ya da çocuğu gibi sevdikleri bir varlığı kaybetmişlerdir.

Bu konudaki araştırmalarını derinleştiren Dr. Hamer, aynı ‘conflict’e yumurtalık kanseri tanısı konan kadın hastalarda da  rastlamıştır. Dr. Hamer tüm bu hastaların tomogrofi sonuçlarını inceler. Dr. Hamer bulduğu sonuçlardan çok etkilenir. Çekilen tomogrofilerde tüm yumurtalık kanseri hastalarının beyinlerinin tam aynı noktasında baloncuk şeklinde bir gölge olduğunu fark eder. Bugün hasta olan organın beyindeki ilgili noktasında görülen bu gölgeye ‘Hamer Focus’ (Hamer Noktası) adı veriliyor.

Dr. Hamer kendi tedavi sürecinde ameliyat olmayı kabul etmiş ancak yanlızca kanserli parçanın alınmasını istemiş ve kemoterapiyi tamamen reddetmiştir. Bu, o dönemde meslektaşlarına göre intihar niteliğinde bir karar olarak algılanmış, ancak aylar sonra Dr. Hamer’in tamamen iyileştiğini ve hastalığının bir daha hiç nüksetmediği görülmüştür.

Dr. Hamer  bu konuda araştırmalarına kanser konusunu temel alarak başlamış, bu araştırmanın ortaya çıkardığı bulgulara dayanarak yarattığı Yeni Alman Tıp Yaklaşımı sistemi ile binlerce hastasının iyileşmelerine yardımcı olmuştur.

Yeni Alman Tıp Yaklaşımı, bilimsel olarak, hastalıkların altında yatan duygusal, düşünsel travmaları, stress ve/veya şokları saptamış, ve bu travma ve şokların bedenimizdeki biyolojik etkilerini inelemiştir.

Recall Healing terapisi nasıl bir süreçtir?

Recall Healing tekniği mevcut tıbbi tedavinizi destekleyen bir sistemdir. Hastalığınız ile ilgili bir tanı koymaz. Hiçbir şekilde size vaatte bulunmaz, mucize sözü vermez.

Danışmanın niyeti, hastalığınızın altında yatan sırların anahtarlarını araştırırken size rehberlik etmek ve derinlerde saklı duygusal, düşünsel ve zihinsel travmaları bulup ortaya çıkarmakta size destek olmaktır.

Terapiyi almaya karar verdiğinizde, danışmanınızın size gönderdiği ‘danışman bilgi formu’nu detaylı doldurursunuz, tıbben konmuş tanınızı ve tüm test sonuçlarınızı Recall Healing Danışmanınızla paylaşırsınız. Terapinizden önce, danışmanınız verdiğiniz bilgileri inceler. Hastalığınızın haritasını (patternlerini) çıkartır.

Konan tanıya gore, hastalığınızı altında yatan duygusal ve düşünsel travmayı tespit eder.

Tüm patternlere göre, önce hayat çizginizde, hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travmaları araştırır. Doğru soruları sorarak, size kendinizi ifade etmek için bir alan açar.

Recall Healing’de doğru soruları sormak ‘anahtar’dır. Genellikle, danışan, terapi süresince katarsisler yaşar. Bu da zaten çalışmanın amaçlarından biridir.

İfade edilemeyen ve bastıralan tüm duygular hastalığa sebep olur. Bu duyguları idafe etmek, bu travmalarla ilgili konuşmak, yaşanılan iç çatışmadan özgürleşmenin ilk ve en temel yoludur.

Yaşam çizgisine baktıktan sonra, Project Purpose dediğimiz Programlanmış Amaç sürecine bakarız. Hastalığın kaynağını, anne karnı ve hatta daha da öncesinde araştırırız. Döllenmeden 9 ay öncesindeki koşullar, yaşanılan travmalar ve stress durumları, kişinin bedeninde seneler sonra hastalık olarak tezahür edebilir. Bu süreçte ne olduğunu öğrenmek, danışan için oldukça önemlidir.

Daha sonrasında, Anne Ancelin Schutzenberger’in Jenerasyon Sendromu adını verdiği, atalardan genetik kodlar yoluyla aktarılan hastalıklı patternleri araştırırız. Kişinin hastalığının, aile ağacındaki ataların yaşadıkları duygusal ve düşünsel travmalarla bağlantısını görmeye ve ortaya koymaya çalışırız.

Recall Healing’de bulduğumuz her bağlantı iyileşmenin %1ini oluşturur. Biz her yüzde birlik iyileşmeyi coşkuyla kutlarız.

Recall Healing ile puzzle’ın parçalarını birleştirir ve bütünü görmeye ve anlamaya çalışırız.

Kişi hastalığının sebebini ve kaynağını anladığında, fark ettiğinde, bilinçaltındakini bilinç seviyesine kazandırdığında, sadece iyileşmeyle kalmıyor, aynı zamanda hastalığının yeniden tetiklenmesini oluşturabilecek etkenlerden de özgürleşebiliyor.

Recall Healing terapi süreci devam ederken, tıp doktorunuz tarafından, tedavinize de devam edersiniz. 

Seanslar nasıl yürütülür, ne kadar sürer?

Seanların yüz yüze olması tercih edilirken, uzakta veya fiziksel anlamda gelmesi mümkün olmayan danışanlar için skype üzerinden veye telefonda da yürütülebilir.

Bir Recall Healing danışmanı, şifa sürecinde sizi destekler ve size rehberlik eder ancak şifanın ve sağlığınızın asıl anahtarı sizdedir!

Çalışmaya aktif katılımınız oldukça önemlidir. Tüm sorular sizin yaşam öykünüz etrafında döner ve kendiniz hakkında tüm bilgileri ortaya çıkaracak olan elbette sizsiniz. Danışmanınızla yaptığınız işbirliği ve hastalığın kökenine yaptığınız yolculukta  bilgi paylaşımında dürüst ve açık olmanız  şifa sürecinizi destekler.

Recall Healing tekniğini kullanırken, amaçlanan:

  • Hastalığınız ve beyninizin davranışı ile ilgili derin bir farkındalık yaratmak. Bilinçaltımızın bizi nasıl etkilediğini anlamak ve içselleştirmek.
  • Mevcut sağlık durumunuza sebebiyet verebilecek etkenlerin, olayların, çatışmaların kaynağını belirlemek.
  • Kişiyi kendi kökleri ile bağlanması için:
    • Hayat Çizgisine bakmak. (Şimdiki andan doğum anına doğru regresyon ile).
    • The Project // Purpose (proje ve amaç) denen doğum öncesindeki 18 ay ve doğum sonrasındaki ilk 12 ay’ı kapsayan sürece bakmak.
    • Aile Ağacı Analizi yapmak (en az üç kuşak yukarıya doğru).
  • Belirlenen çatışmaları (conflict), hastalığın altında yatan sebepleri, sıkıntıları çözmek için atılacak önemli adımları belirlemek.

Bu çalışma sizin yaşam hikayeniz hakkındadır, dolayısıyla terapi özel ilgi ve hassasiyet gerektirir. Tüm dikkatinizi ve odağınızı gerektiren ciddi bir çalışmadır. Başarılı sonuçlar elde edebilmek için terapinin devamlılığı ve sizin terapi sürecine sadık kalmanız oldukça önemlidir. Bazı rahatsızlıklar için 2-3 seans gerekirken, bazı ağır vakalar için daha fazla seans gerekebilir.

Yapılan çalışmalar tıbbi tedavilerin yerine geçmez. 

Her hastalığın tedavisinde kullanılma şansı var mıdır?

Dr. Hamer, kendi fiziksel rahatsızlığından ötürü, odağını hep kanser konusuna vermiştir. Ancak, oluşturduğu araştırma merkezinde, ekibinde bir çok tıp doktoru çalışmıştır ve Hamer’a araştırmalarında destek olmuşlardır.

Dr. Hamer’in oluşturduğu Yeni Alman Tıbbı grafiğinde, her bir organ, her bir organla ilgili hastalık, bu hastalığın altında yatan duygusal ve düşünsel travma nedir ve bu hastalığa yakalanan hastaların tomogrofi sonuçlarında beyinlerinde etkilenen ‘Hamer Noktası’ nerededir gösterilir.

Dr. Hamer aynı zamanda, çalışmalarında bir hastalığın fazlarının olduğunu belirtmiştir, aktif faz ve/veya tamir fazı.

Kanser hastalığında da tanının konduğu tarih, hastalığın aktif fazda mı yoksa tamir fazında mı olduğu önemlidir.

Zaman zaman, Recall Healinge veya Yeni Alman Tıbbına, danışmanlar en son çare olarak başvururlar. Bu hem terapist hem de çalışma üzerinde büyük bir baskı yaratır.

Recall Healing her derde deva değildir. Eğer konmuş bir patoloji varsa, o patolojiden yola çıkarak, hastalığın altında yatan duygusal, düşünsel travmalar araştırılır. Terapi sistemi en doğru şekilde uygulanır. Evet bazı hastalıklar tamamen iyileşebilirken, bazı hastalıklarda gerileme gözlenebilir. Tıbbi tedavilerde olduğu gibi, Yeni Alman Tıbbı ve Recall Healing Terapi Sistemi’nde de yetersiz oldukları alanlar vardır.

Recall Healing’e göre evren sırları sevmez. Terapi aynı zamanda tüm sırları ortaya çıkarmaya yöneliktir. Buna biraz tüm kirli çamaşırları ortaya dökmek de diyebiliriz.

Terapiye gelen danışanın sırlarıyla, gölge yanlarıyla, kör noktalarıyla yüzleşmeye hazır olması önemlidir.

Recall Healing seansları gizlilik esasına dayanır. Hastalığın veya terapinin ilerleyişi ile ilgili aile bireylerine danışanın isteği veya onayı dışında bilgi verilmez.

Bir hastalığın altında yatan travmalar sevimsiz olarak görünse de, kişinin geçmiş travmalarla yüzleşmesi kişiyi ciddi fiziksel hastalıklardan özgürleştirir.