MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
SATICI
Ticari Ünvan : PINAR GOGULAN
Adres : Bitez Mh. 1207 Sk. No:12/2 Bodrum Muğla
Web Adresi : www.schoolofyounity.com
E-posta Adresi : [email protected]
Telefon : 0 530 492 97 53 – 0 506 266 72 70

ALICI
(Sipariş onayı sonrası sözleşme dosyasının kopyası mail adresinize gönderilecektir)
Adı Soyadı / Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-posta :

Sipariş Bilgisi

Sipariş İçeriği ve Toplamı :

Ara Toplam : 0 Adet/0,00 ₺
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : 0,00 ₺

Sipariş Tarihi : 23/02/2020

TARAFLAR VE KONU
İşbu sözleşme www.schoolofyounity.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) seminer, eğitim, atölye çalışması ve sair hizmetleri (bundan sonra tümü topluca ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Bitez Mh. 1207 Sk. No:12/2 Bodrum Muğla adresinde ( email:[email protected] ) bulunan satıcı firma PINAR GOGULAN Şahıs Şirketi (bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 1. CAYMA HAKKI
SATICI, ALICI’ya (Tüketici’ye) aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır. “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Ürün’ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren Ürün’ü geri almayı taahhüt ederiz.”

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ya da kullanılmamış olsa dahi kozmetik vs ÜRÜNLER ambalajından çıkarıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER
2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’nde yer alan ÜRÜNLER’in içeriği, temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve ÜRÜNLERE ilişkin hizmeti nasıl alacağına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
2.2. ÜRÜN’e ilişkin katılım belgesi, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine ve/veya email adresine, faturası ile en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.
2.3. İNTERNET SİTESİ’nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.
2.4. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’e ilişkin hizmeti almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. ÜRÜN’e ilişkin hizmetin gerçekleşme tarihinden önce ÜRÜN bedelinin tamamı SATICI’ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi tazminatsız ve ihtarsız iptal edebilir ve ÜRÜN’e ilişkin hizmeti SATCI’ya vermekten imtina edebilir.
2.5. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.
2.6. ÜRÜN’ün olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile zamanında gerçekleştirilemeyecek olması durumunda ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ÜRÜN sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
2.7. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI ileşitim kanalları ile SATICI’ya bildirebilir.

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4. İADE PROSEDÜRÜ
A) KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ
Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hukuken Tüketiciye bedel iadesi gerektiği durumlarda, alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak veya Banka Kartı ile yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:
Müşterimiz ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka müşteriye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. PINAR GOGULAN Şahıs Şti. (schoolofyounity.com) bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından/sanal poslarından yapılan taksitli harcamaların Müşterimizin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi ya da Banka Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda PINAR GOGULAN Şahıs Şti, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani PINAR GOGULAN Şahıs Şti, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup; Üye işyeri yani PINAR GOGULAN Şahıs Şti ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, PINAR GOGULAN Şahıs Şirketi’nin Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

B) HAVALE/EFT ÖDEME SEÇENEKLERİNDE İADE PROSEDÜRÜ
Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek, Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve/veya EFT şeklinde yapılacaktır.
Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ve/veya kartlar ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.