KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. PINAR GOGULAN Şahıs (“SCHOOL YOUNITY”) şirketinin www.schoolofyounity.com isimli web sitesinde, yine SCHOOL YOUNITY tarafından, seminer, eğitim, atölye çalışması ve sair hizmetler tüketiciye sunulmaktadır.

2. www.schoolofyounity.com isimli web sitesi ve de işbu web sitesi üzerindeki satış sistemi (e-ticaret sistemi), Bodrum Ticaret Sicil Müdürlüğüne 1820219377 vergi numarası ile kayıtlı Bitez Mh. 1207 Sk. No:12/2 Bodrum Muğla merkez adresli PINAR GOGULAN Şahıs ŞİRKETİ tarafından işletilmektedir.

3. İşbu Kullanım Şartları ve sözleşme, ya satış işlemleri esnasında ilgili butona basarak ya da hizmeti, ürünü satın alarak kabul edilmiş sayılır. Bu durumda tarafımızdan verilen hizmetlerden yararlanarak ve/veya hizmetleri satın alarak, işbu Kullanım Şartlarını onayladığınızı kabul etmiş olursunuz. İşbu Kullanım Şartları her zaman www.schoolofyounity.com adresinden çağırılabilir, basılabilir ve yerel olarak hafızaya kaydedilebilir.

4. www.schoolofyounity.com üzerinden aşağıdaki şekilde hizmet satın alabilirsiniz:
4.1 Ana sayfada arzu ettiğiniz gibi gezinerek, beğendiğiniz hizmetin üzerine tıklayarak,
4.2. Tarafınıza sunulan ön bilgilendirme formu’nu okuyun ve almak istediğiniz hizmetle aynı bilgileri taşıyorlarsa onaylayın,
4.3 Adınızı, e-mail adresinizi, ikamet adresinin ve T.C. Kimlik numaranızı ve kredi kartı bilgilerinizi girin.
4.4 Alım teklifiniz, Kullanım Şartlarını onaylamanız ve “Satın Al” butonuna basmanız suretiyle sunulmuş olacaktır. Alım sözleşmesinin SCHOOL YOUNITY tarafından kabulü, size satın almış olduğunuz hizmet bilgilerini ve onaylamış olduğunuz sözleşmelerin birer kopyasının gönderilmesi ile gerçekleştirilir.
4.5 Satın alma onayınızdan sonra kredi kartınızdan ilgili meblağ düşülecek ve hesabımıza alacak olarak aktarılacaktır. Kredi kartı onayınızın alınıp alınmadığı tarafınıza bildirilecektir. Kredi kartınız onay vermezse bu durumda satış gerçekleşmeyecek ve sözleşme de onaylanmamış olacaktır.
4.6 Banka havalesi ile alış veriş yapmak istemeniz durumunda yine yukarıdaki şekilde sözleşmeleri onaylamanız ve bu onaylamalardan sonra size bildireceğimiz banka hesap numaralarından birine sipariş kodu ile beraber ödemeyi yapmanız gerekmektedir. Tarafımızca hesaplarımızda yapılacak kontrol sonrasında havaleniz hesabımıza geçer geçmez sözleşme onayını ve madde 4.4.’teki bilgileri içeren elektronik posta tarafınızca verilen e-posta adresinize gönderilecektir.
4.7. Aşağıda tarafınıza sunacağımız sözleşmenin örneğini bulabilirsiniz.

5. SCHOOL YOUNITY, ürünlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle “Korunan Mülkiyet”) saklı tutar. SCHOOL YOUNITY’den önceden yazılı onay almaksızın Korunan Mülkiyette bir değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması, kesinlikle yasaktır. Herhangi bir elektronik imkân ile SCHOOL YOUNITY’nin yazılı izni alınmaksızın www.schoolofyounity.com sitesinden alınan belge, bilgi ve görseller üzerinde SCHOOL YOUNITY’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında SCHOOL YOUNITY’nin her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklıdır.

6. Kişisel bilgilerin toplanması ve bunların kullanılması satın alma ile birlikte, SCHOOL YOUNITY’nin kişisel bilgilerinizi, özellikle adınızı (adınız ve soyadınız), adresinizi, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, sizinle iletişimini muhafaza etmesi ve size münhasır teklifler ya da SCHOOL YOUNITY ile ilgili yenilikler hakkında önemli bilgiler iletmesi amacıyla kullanmasına izin vermiş olursunuz. Ne zaman dilerseniz, herhangi bir neden belirtmeksizin, geleceğe yönelik olarak onayınızı geri çekme imkânına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize ilişkin beyanınızın e-posta aracılığı ile [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir. Onayınızı geri çektikten sonra bilgilerinizi artık bu amaçlarla kullanmayacağız. Bu konuda ayrıca üye olurken onaylamış olduğunuz “üyelik sözleşmesi” hükümleri ile de bağlı olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

7. SCHOOL YOUNITY işbu Kullanım Koşullarını, örneğin hukuki talepleri gerçekleştirmek ya da fonksiyon değişikliklerini dikkate almak amacıyla zaman zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, genişletebilir. Her defasında güncel Kullanım Koşullarını, www.schoolofyounity.com adresinde bulabilirsiniz. Şayet değiştirilen Kullanım Koşullarını kabul etmezseniz, maalesef artık hizmetlerimizden yararlanamazsınız.

8. İşbu Kullanım Koşullarında ya da akdedilen diğer sözleşmelerde belirtilen münferit hükümlerin tümüyle ya da kısmen geçersiz olması halinde, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemez.

9. SCHOOL YOUNITY tarafından sunulan hizmetlere ilişkin, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dâhil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata, ayrıca bu sözleşmelerin kapsamına girdiği her türlü kanun ve ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunuzu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifasından dolayı tek sorumlu olduğunuzu, SCHOOL YOUNITY’nin sunduğu hizmetleri mevzuata uygun ve/veya taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde, mücbir sebepler ve olağan dışı durumlar hariç, bir taahhüdü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

10. Yukarıda 4. Maddede belirtilen şekilde ürün satın aldığınız takdirde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve kapsamına giren hizmetler için Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince işbu “Kullanıcı Sözleşmesi”ni; “Ön Bilgilendirme Formu”nu ve “Mesafeli Ürün Satış Sözleşmesi”ni de tüm içeriği ile beraber kabul etmiş olacaksınız.

11. Bu sözleşmede Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) hükümleri uygulanmayacak ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları ve www.schoolofyounity.com adresinden yapılacak satın almalardan kaynaklanacak uyuşmazlıklara İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri bakmaya münhasır yetkili olacaktır.

12. UYUŞMAZLIK
Tüketiciler talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.
Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı ya da ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.